Top
Privacy Statement

Privacy Verklaring & Cookie Informatie
Slagerijonline B.V., gevestigd aan Bijlmerplein 87 (geen bezoekadres) 1102 DA Amsterdam Zuidoost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://slagerijonline.nl

Bijlmerplein 87 (geen bezoekadres) 1102 DA Amsterdam Zuidoost.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Slagerijonline B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slagerijonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Slagerijonline B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Slagerijonline B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Slagerijonline B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Slagerijonline B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Slagerijonline B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (N.A.W.) Naam, Adres, Postcode en Woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres > Zolang dit nodig is voor aanlevering of contact met je opnemen in verband met jouw bestelling, > Extra > je-mailadres voor onze mailing> Bewaartermijn > totdat je jezelf uitschrijft van deze

mailinglijst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Slagerijonline B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Slagerijonline B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Slagerijonline B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 

Slagerijonline B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Dit zijn de cookies op slagerijonline.nl gebruikt worden.

Naam website

Naam cookie

Doel

Slagerijonline

Cookie_pk_id

Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?

Slagerijonline

Cookie _pk_ses

Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?

Slagerijonline

Cookie _pk_ref

Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

Slagerijonline

Cookie _PHPSESSID

Om een eenvoudig bericht op te slaan wanneer een formulier wordt ingediend dat op een andere pagina kan worden weergegeven. Als een aanvraagformulier bijvoorbeeld niet juist is ingevuld, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker om de fouten in de inzending aan te geven. Wanneer een aanvraagformulier met succes is ingediend, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker die hen bedankt voor hun aanvraag.
In deze cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Slagerijonline

Cookie _gid

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Google.com

Cookie _IDE

Gebruikt door Google voor advertenties op websites van derden. Het is een DoubleClick-cookie en verzamelt informatie over interacties met deze advertenties

Google.com

Cookie CONSENT

Wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker bij te houden en uiteindelijk om herhaling van de informatie in toekomstige pagina's of toekomstige bezoeken te voorkomen.

Google.com

Cookie NID

Google Maps op de contactpagina geeft gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie.

 

 

 

Google.com

Cookie OTZ

Google analytics cookie gebruikt voor informatie over het webverkeer

Facebook.com

Cookie c_user
Cookie datr
Cookie fr
Cookie pl
Cookie sb
Cookie xs

Als een gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook via de site cookies op zijn / haar computer plaatsen. Deze zijn nodig om dezelfde functionaliteit in berichten te gebruiken en zijn / haar status bij te werken

Kiyoh.com

Cookie _ga
Cookie _atuvc

Analytische gegevens
Delen via social media

Imu.nl

Cookie __cfduid

De __cfduid-cookie wordt gebruikt om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en om beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Als de bezoeker zich bijvoorbeeld in een coffeeshop bevindt waar een aantal geïnfecteerde machines aanwezig is, maar de machine van de specifieke bezoeker vertrouwd is, kan de cookie ons in staat stellen om dat te identificeren. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in uw webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.


Zie voor een toelichting:

 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

 

Hieronder een overzicht:

3de party cookies

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens en hun behandeling door het sociale netwerk, is het aanbevolen om naar de volgende links te kijken:

https://www.facebook.com/help/cookies

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

http://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slagerijonline B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde

organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@slagerijonline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Slagerijonline B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Slagerijonline B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@slagerijonline.nl